Ποια η διαφορά μεταξύ του συμβατικού τρόπου απονεύρωσης και της χρήσης μοτέρ ενδοδοντίας με εντοπιστή

Κατά την απονεύρωση αφαιρείται το νεύρο και ο πολφός του δοντιού με χρήση τοπικού αναισθητικού. Οι ριζικοί σωλήνες, στους οποίους βρισκόταν το νεύρο θα πρέπει να διευρυνθούν, ώστε με τους διακλυσμούς με ειδικές αντισηπτικές ουσίες να μπορέσουν να ξεπλυθούν όλα τα μικρόβια ως το ακρορίζιο, δηλαδή εκεί που τελειώνει η ρίζα. Η διάνυξη των ριζικών σωλήνων μπορεί να γίνει είτε χειρωνακτικά με την χρήση ειδικών ρινών που μοιάζουν με βελονίτσες και είναι κωδικοποιημένες με διάφορα μεγέθη, είτε μηχανοκίνητα με το μοτέρ, γρηγορότερα με ένα μόνο μέγεθος ρίνης. Η ρίνη αυτή αποστειρώνεται και καταγράφεται το όνομα του ασθενούς, για επόμενη ατομική χρήση. Λόγω της μεγάλης ευλυγισίας που παρουσιάζουν μπορούν να διευρύνουν ακόμα και τους πιο κυρτούς ριζικούς σωλήνες χωρίς να σπάσουν. Επίσης κατά την διάρκεια της χρήσης του μοτέρ, ο εντοπιστής ακροριζίου που είναι συνδεδεμένος με αυτόν, μπορεί να εντοπίσει το βάθος στο οποίο βρίσκεται η ρίνη δίνοντας την απόλυτη ακρίβεια στον οδοντίατρο και αποφεύγοντας έτσι τις πολλαπλές ακτινογραφίες.

Αφού διευρυνθούν οι ριζικοί σωλήνες και γίνουν οι διακλυσμοί, πραγματοποιείται το σφράγισμα των ριζών με ειδικό εμφρακτικό υλικό και στη συνέχεια ακολουθεί η έμφραξη του πάνω μέρους του δοντιού με το γνωστό σε όλους λευκό σφράγισμα.

Did you like this? Share it!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ