Γνωστή και ως απονεύρωση, πραγματοποιείται όταν υπάρχει φλεγμονή του νεύρου εξαιτίας βαθιάς τερηδόνας, είτε μετά από αλλοίωση του ακροριζίου εξαιτίας περιοδοντικής νόσου, είτε όταν μετά από τραυματισμό το νεύρο νεκρωθεί.
Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, η ενδοδοντική θεραπεία είναι η ύστατη θεραπεία διάσωσης του δοντιού.
Πραγματοποιείται πάντα με τοπική αναισθησία , χωρίς αίσθημα πόνου, ενώ ο ασθενής νιώθει άνετα και ήρεμα.
Αρχικά καθαρίζεται πλήρως το εσωτερικό του δοντιού και με ειδικό μηχάνημα διευρύνεται ο ριζικός σωλήνας ώστε με τους διακλυσμούς να μπορέσουν να ξεπλυθούν όλα τα μικρόβια σε βάθος.


Το δόντι έπειτα σφραγίζεται και εσωτερικά και εξωτερικά, και αν κριθεί σκόπιμο , προτείνεται η κατασκευή αποκατάστασης- στεφάνης- που θα τοποθετηθεί πάνω στo θεραπευόμενο δόντι ώστε να προφυλαχθεί από τυχόν κάταγμα ή σπάσιμο.
Το απονευρωμένο δόντι είναι ¨αδύναμο¨ και μπορεί να σπάσει κατά την μάσηση, γι’αυτό πολλές φορές εκτός από την αποκατάσταση, ενισχύεται και με άξονα όπου κριθεί απαραίτητο από τον οδοντίατρο.

Ποια η διαφορά μεταξύ του συμβατικού τρόπου απονεύρωσης και της χρήσης μοτέρ ενδοδοντίας με εντοπιστή

Κατά την απονεύρωση αφαιρείται το νεύρο και ο πολφός του δοντιού με χρήση τοπικού αναισθητικού. Οι ριζικοί σωλήνες, στους οποίους βρισκόταν το νεύρο θα πρέπει να διευρυνθούν, ώστε με τους διακλυσμούς με ειδικές αντισηπτικές ουσίες να μπορέσουν να ξεπλυθούν όλα τα μικρόβια ως το ακρορίζιο, δηλαδή εκεί που τελειώνει η ρίζα. Η διάνυξη των ριζικών σωλήνων μπορεί να γίνει είτε χειρωνακτικά με την χρήση ειδικών ρινών που μοιάζουν με βελονίτσες και είναι κωδικοποιημένες με διάφορα μεγέθη, είτε μηχανοκίνητα με το μοτέρ, γρηγορότερα με ένα μόνο μέγεθος ρίνης. Η ρίνη αυτή αποστειρώνεται και καταγράφεται το όνομα του ασθενούς, για επόμενη ατομική χρήση. Λόγω της μεγάλης ευλυγισίας που παρουσιάζουν μπορούν να διευρύνουν ακόμα και τους πιο κυρτούς ριζικούς σωλήνες χωρίς να σπάσουν. Επίσης κατά την διάρκεια της χρήσης του μοτέρ, ο εντοπιστής ακροριζίου που είναι συνδεδεμένος με αυτόν, μπορεί να εντοπίσει το βάθος στο οποίο βρίσκεται η ρίνη δίνοντας την απόλυτη ακρίβεια στον οδοντίατρο και αποφεύγοντας έτσι τις πολλαπλές ακτινογραφίες.

Αφού διευρυνθούν οι ριζικοί σωλήνες και γίνουν οι διακλυσμοί, πραγματοποιείται το σφράγισμα των ριζών με ειδικό εμφρακτικό υλικό και στη συνέχεια ακολουθεί η έμφραξη του πάνω μέρους του δοντιού με το γνωστό σε όλους λευκό σφράγισμα.

Αίτημα για online ραντεβού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ