Ύστερα από λεπτομερές ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό , γίνεται κλινική εξέταση από τον οδοντίατρο και καταγραφή- ανάλυση τυχόν προβλημάτων.
Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο διενεργούνται ενδοστοματικές ψηφιακές ακτινογραφίες, που λόγω του μειωμένου χρόνου έκθεσης του ασθενή , η ακτινοβολία είναι αμελητέα.
Έπειτα συμβουλεύει ο οδοντίατρος για τη σωστή χρήση οδοντόβουρτσας, νήματος και μεσοδόντιων.
Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή θα δοθεί ραντεβού για επανέλεγχο και καθαρισμό.

Αίτημα για online ραντεβού